Grund- og sommerhusejerforeningen LAKOLK

Nyt nov 2021

Læs referat fra generalforsamling 2021 og regnskab  2019-20

 

 

Nyhedsbrev marts 2021

Kære Medlemmer!

Normalt skulle der være kommet en indkaldelse til generalforsamling her i april. Men på grund af fortsatte Corona restriktioner m.m., har bestyrelsen igen besluttet at udsætte i ubestemt tid.

Bestyrelsen håber, at kunne afholde generalforsamlingen hen over sommer/efteråret. Der vil blive varslet i rimelig tid, så medlemmerne har mulighed for at indpasse det i kalenderen.

Tiden vil vise, om det til den tid kan lade sig gøre – vi har da lov at håbe.

Der har været overvejelser, hvordan vi orienterede om denne udsættelse og indkaldelsen på et senere tidspunkt.

Det er blevet til, at alle vil få dette Orienterings og Nyhedsbrev i stedet for den normale indkaldelse til generalforsamling, så alle derved bliver orienteret om, at generalforsamlingen er udsat til senere.

Det vil sige, at dem der får pr. mail, får pr. mail og dem pr. brev, får pr. brev, så alle bliver orienteret.

Da det er forbundet med en del ekstra arbejde at udsende pr. brev, håber bestyrelsen på forståelse for, at der kun vil blive udsendt indkaldelse i sommer/efteråret pr. mail og gennem vores hjemmeside.

Det vil så være op til den enkelte, der ikke får pr. mail, at holde sig orienteret ved at gå ind på vores hjemmeside. Til de ganske få, som ikke har mail eller anden adgang til internettet, så bedes disse ringe til vores sekretær Anders Matzen på tlf.  5052 1597, for at få en aftale om fremsendelse pr. brev.

 

Der er meget, der ikke har været normalt siden sidste Nyhedsbrev, men som det ses af referat fra bestyrelsesmødet, har der været aktivitet alligevel.

Her den 2. marts afholdt Tønder Kommune et online borgermøde vedr. Rømøs Udviklingsplan. Flere fra bestyrelsen deltog – det var en anden måde at holde orienteringsmøde på – jeg oplevede det som en positiv oplevelse, med mange små input.

Grundejerforeningen modtog den 25. marts meddelelse fra kommunen om, at de havde sendt den foreløbige udgave af trafikplanen i en kort høringsperiode.

Høringsperioden er fra 25. marts – 14. april 2021.  

Planen er tilgængelig på www.toender.dk, -- så er der nogen der vil læse om planerne og evt. knytte kommentarer til, så er det muligt her. For nuværende har bestyrelsen ikke drøftet og taget stilling til om man vil kommentere på det fremlagte. Personligt vil jeg da opfordre medlemmerne til at læse fremlagte oplæg, da der er mange punkter, som kan få indflydelse på den enkeltes oplevelse/hverdag.

Skulle I have lyst til at fremsætte kommentarer m.m. til fremlagte, vil grundejerforeningen glædeligt modtage meddelelse herom.

Skulle der være punkter som ønskes drøftet med formand, så er jeg overbevist om, at hun er åben for det. Så send en mail til clausen.brede4@gmail.com eller ring på mobil  28726486.

Af referat fremgår det, at husejer på Lakolk har fremsendt forslag til Tønder Kommune, om etablering af en Naturlegeplads ved Lakolk, nærmere bestemt ved klitrækken ved Lakolk Hotel, med følgende begrundelse – Mine tre sønner, der bor i København hhv. Sønderborg, låner hver sommer vores sommerhus på Lakolk, de har anmodet mig om at fremlægge deres opfordring til et ”bedre Lakolk”. Der er mange ejere og især lejere, der har mindre børn; hvorfor de synes der mangler en aktivitetslegeplads for børn ved klitrækken ved Lakolk Hotel. Legepladsen ved Lakolk butikstorv er ofte fyldt op og altid i forbindelse med is, pølser, tøj, biler osv.; derfor er en lille stille aktivitetsplads for det mere rolige sommerhussegment ønskeligt. I Tyskland har de ofte ”aktivitetsskibe” på deres legepladser.

Af referat fremgår det, at form. ville tage det med i beretningen, men nu hvor generalforsamlingen er udsat, kunne det måske være hensigtsmæssig, at informere lidt dybere i dette Orienterings- og Nyhedsbrev, for at høre jer medlemmers kommentarer for nuværende, da vi ikke kender tidspunkt for afholdelse af generalforsamling. Har I kommentarer m.m., så kontakt formanden.

Af referatet fremgår det også, at samme husejer har henvendt sig til Naturstyrelsen Vadehavet omkring bedre pleje af naturarealer. Er der medlemmer, der ligeledes her vil knytte nogle kommentarer eller forslag, er I ligeledes velkommen til at kontakte form.

For en god ordens skyld, så har vi som bestyrelse ingen myndighed i forbindelse med forslaget fra beboer og angående vedligeholdelse af naturarealer fra samme. Men da vi fører en konstruktiv dialog med Tønder Kommune og Naturstyrelsen, herunder Naturstyrelsen Vadehavet, føler vi at der bliver lyttet, når vi fremfører nogle ting – så, hvor intet er prøvet, opnår man heller ikke noget.

Sammen med meddelelsen om at træde tilbage som revisor, fremsendte Lakolk 120 følgende kommentar til bestyrelsen – Skulle I mangle noget at tage jer af – hvad jeg ikke tror – så kunne det være en drøftelse af klimaforandringens evt. indflydelse på Lakolk. Eller hvad med fx en stormflodssøjle på Lakolk – Jeg synes begge dele er gode emner til drøftelse ved en generalforsamling, men også for det enkelte medlem at reflektere over.   

Slutteligt vil bestyrelsen håbe at sommeren forløber uden alt for store problemer for vores medlemmer.

 

På bestyrelsens vegne
Sekretær
Anders Matzen

 

-------------

Grundejerforeningens formål

Foreningens formål er at skabe et attraktivt område til glæde for medlemmerne og deres gæster. Foreningen drager omsorg for god information til medlemmerne omkring forholdene / tiltagene i området. Foreningens medlemmer informeres løbende.

© Birthes Webdesign