Husk

Se referat fra best. møde aug

Husk at meddele ejerskifte eller adresseændring

Grund- og sommerhusejerforeningen LAKOLK

Grundejerforeningens formål

Foreningens formål er at skabe et attraktivt område til glæde for medlemmerne og deres gæster. Foreningen drager omsorg for god information til medlemmerne omkring forholdene / tiltagene i området. Foreningens medlemmer informeres løbende.

© Birthes Webdesign