Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk”

Referat fra ordinær generalforsamling 18.05.2019

 

 

Hjælp os: Da fremtidig indkaldelse til generalforsamling fortrinsvis vil ske pr. mail, er det meget vigtigt, at vi har jeres E-mail adresser. Tilmeld jer derfor nyhedsbrevet på vores nye hjemmeside www.lakolksommerhuse.dk, så foreningen på den baggrund får en registreret E-mail adresse tilknyttet medlemskabet.

 

 

Kære medlemmer

Den 23. marts 2019 havde foreningen 223 registrerede medlemmer, heraf 201 med mail adresse. Tak til alle jer der har afleveret mail adresser – det er en meget stor hjælp for foreningen.

Fra kasserer og sekretær skal lyde en kraftig opfordring til at tilmelde jer vores Nyhedsbrev, for at vi derigennem kan få de resterende medlemmer registreret med mail adresse, da det vil lette administrationen meget.

For nuværende er der 22 medlemmer der ikke er registreret med mail adresse. Heraf  6  med adresse i Tyskland og  16 i Danmark. 

Ud af  334  registrerede grunde/beboelser på Lakolk, er der i dag således den 23. marts 2019 registreret 223 medlemmer i vores Grundejerforening. Det er en lille tilbagegang, nok mest i forbindelse med salg, hvor køber ikke vælger at fortsætte medlemskabet, eller manglende viden om at der eksisterer en grundejerforening.

Da det ikke er påbudt at være medlem af beboerforeningen, er det meget vigtigt, at sælger medvirker aktivt til, at ny ejer får kendskab til vores forening og samtidig husker at meddele ejerskifte til foreningen på grund af kontingent m.m.

Det er ingen hemmelighed, at bestyrelsen fremover har stort brug for, at medlemmer er registreret med mailadresse af praktiske årsager og vi vil ikke udelukke, at der på et tidspunkt fremsættes forslag om, at E-mail adresse vil indgå som et krav, for at blive registreret medlem.

Derfor:  Klik her og bliv registreret

Til de ganske få, som af forskellige årsager ikke ønsker at benytte disse moderne hjælpemidler - så er der stadig plads til jer og i vil stadig få tingene tilsendt som hidtil.

 

Bestyrelsen for Grund- og sommerhusejerforeningen "Lakolk" v. Hanne Clausen

© Birthes Webdesign